Vše o Bachových esencích

Příklady použití Bachových esencí u zvířat

Při výběru esencí pro zvířata je nezbytné posuzovat problém z hlediska zvířete, to znamená vcítit se do jeho pocitů a emocí a pochopit je. Pokud esence nezaberou podle našich představ, je to téměř vždy výběrem nevhodných esencí, což se stane u zvířat velmi lehce tehdy, když neodhadneme správně pohnutky, které zvíře k určitému chování vedo

»
Vlastnosti jednotlivých esencí

Přehledný popis jednotlivých esencí a jim přisuzovaných účinků.

»
Užívání Bachových esencí na míru a Rescue

Bachovy květové esence nemají žádné vedlejší účinky, nejsou návykové, nehrozí u nich předávkování. Pouze ze začátku může dojít podobně jako v homeopatii k přechodnému zintenzivnění symptomů.

»
Příručka Bachovy esence

Stáhněte si PDF verzi příručky k Bachovým esencím.

»
Kdo byl Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a zanecháním jeho celoživotního díla známého jako "Bachovy květové esence".

»
Mount Vernon

Dr. Bach měl potěšení z jednoduchých věcí života. Poslední roky svého života strávil ve svém dome v “Mount Vernon”. Zde se staral o svou zahradu, ve které ještě i dodnes rostou mnohé léčivé rostliny, vyráběl nábytek pro svůj dům a věnoval se vztahům se sousedy na vesnici.

Dr.Bach žil v Mount Vernon se svými blízkými kolegy – Norou Weeks a Victorem Bullenem, kteří se na jeho přání starali dál o jeho práci a pokračovali v přípravě jeho esencí po dobu 44 let do Nořiny smrti v roce 1978. Ale i oni měli své věrné a důvěryhodné partnery, na které se převedlo pokračování životního díla Dr.Bacha. John Ramsell, jeden z “opatrovníků” , se s plnou sílou angažoval v Mount Vernon do roku 1971. Ve své dlouholeté spolupráci s Norou a Victorem získal jedinečný vhled a poznání. Nora Weeks ho osobně zasvětila do práce a jmenovala důvěrníkem . Od roku 1985 pracovala společně s ním a vede “Bachovo Centrum” v Mount Vernon i jeho dcera Judy Howard.

Příprava mateřské tinktury je ještě i dodnes vedena důvěrníky z Mount Vernon. Místa výskytu rostlin, ozančená Dr.Bachem, se využívají do dnešní doby.

Mount Vernon kromě toho slouží i jako vzdělávací centrum, ve kterém se pravidelně pořádají kurzy a semináře.

Od smrti Dr.Bacha v roce 1936 se jeho osobní věci a písemnosti uchovávají v archive Mount Vernon. V domě se dodnes nachází mnoho dřevěného nábytku od Dr.Bacha.

Dr.Bach byl pevně přesvědčen, že tento jednoduchý systém léčení se stane medicínou budoucnosti. Čím dál více lidí objevuje jeho jemné preparáty a má užitek z jejich použití.

Když budou jednoho dne součástí každé domácí lékárničky a budou považovány za tak samozřejmé jako je náplast, se sny a přání Dr.Bacha pro nás všechny naplní.

»
Výroba esencí

Jak již z názvu jednotlivých esencí vyplývá, Bachovy květové esence se získávají z květů vybraných rostlin, stromů a keřů.

»


webové stránky od r3d.cz