Vlastnosti jednotlivých esencí

Bachovy esence + rescue
Jedná se pouze o základní popis toho, s čím vám esence mohou pomoci. 
Podrobné informace k esencím a jejich účinkům vám ráda poskytnu v rámci konzultace.

 

1-2
1 - Agrimony 
- Řepík lékařský
zvířata neprojevují vnitřní fyzické a psychické utrpení, které prožívají. Horlivě se snaží potěšit pána. Je však možno vidět utrápený a úzkostný výraz. Mají ošklivou srst, podráždění kůže či projevy nervozity jako zvracení, močení apod. Řepík navozuje jednak klid a spokojenost, pomůže však zvířeti také vyjádřit, když ho něco bolí a trápí

2
2 - Aspen -
Topol osika

bázlivost, strach z neznámého, nového, chození ven. Osika zklidňuje dýchání, svalové napětí a zdravotní potíže ze stresu. Dramaticky reagují, jsou-li postavena před něco nového, nečekaného, odlišného


3
3 - Beech -
 Buk lesní 
podrážděnost, nesnášenlivost
, citlivost na změnu režimu, jiné zvíře, pohledy, zvuky, změny počasí, ale také alergiím z prostředí. Netolerují jiná zvířata ve své blízkosti nebo v blízkosti domu. Je snadné rozzlobit či se cítí obtěžována

4
4 - Centaury -
Zeměžluč lékařská
přehnaná podřízenost, nejistota
, stále se snaží potěšit a zavděčit, nechají se zneužívat, přetěžovat. Lze použít na posílení po nemoci, dodání elánu a asertivity

5
5 - Cerato -
Rožec
nedostatečná důvěra , nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, často se obrací na svého pána. Napodobování, nedospělé chování. Potřebují ujištění od ostatních, když dostanou příkaz.

6
6 - Cherry Plum -
Slíva třešňová

strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě. Vhodná při epilepsii 

7
7 - Chestnut Bud -
Poupě jírovce, koňského kaštanu

Neustále opakuje stále stejné chyby. Potíže s učením novým věcem a poslušnosti. Potřebují pomoc s odstraněním špatných návyků.
 

8
8 - Chicory -
Čekanka obecná
vlastnické a ochranitelské chování
(útočí, když k pánovi někdo přijde, kočka se stále věší na majitele), upoutávají na sebe veškerou pozornost, trucují, když není po jejich a ničí věci

9
9 - Clematis -
Bílá lesní réva

zmatenost, nepozornost a nedostatek zájmu, nuda, lenost, při šoku, když je zvíře na dotek studené, při zhroucení, mdlobách, epilepsii, po operaci proti otupělosti. Clematis pomáhá zvířeti žít v přítomnosti, navozuje soustředěnost a pozornost.

10
10 - Crab Apple -
Plané jablko
navrací čistotnost a důstojnost, zmírňuje infekce a toxicitu. Při všech stavech, kdy zvíře potřebuje získat pocit své hodnoty a očistu zevně i zevnitř – kožní potíže, zácpa, inkontinence, posedlost zevnějškem. Léčí nákazu, otravu, na parazity, alergie, detoxikaci, při antibiotické léčbě

11
11 - Elm -
Jilm
nepřiměřené chování, sesypou se, když cítí přetíženi,
nebo při výcviku. Mají také potíže se přizpůsobit náročnějšímu majiteli pri vyšším požadavku na aktivnější život.  Při vyčerpání chorobou, když mají stejné onemocnění jako majitel (řeší jeho stresy), stresové alergie.  

12
12 - Gentian -
Hořec nahořklý
rychle ztrácejí odvahu, vzdávají se, přestávají jíst, např. po neúspěchu, ztrátě pána nebo druhého zvířete. Když přijdou z útulku, jsou v kleci místo v domě, jsou apatická, spí. Hořec pomáhá zvířatům vrátit se fyzicky i psychicky do formy.

13
13 - Gorse -
Hlodaš evropský
naprostá beznaděj a zoufalství, vzdávají to. Přišli o potomky, nemohou se hýbat, letargie, nedostatek energie, nereagují na povzbuzení. Hlodaš navrací odolnost a vitalitu. Vypadají, že ztratila odvahu a vzdala se.

14
14 - Heather -
Skotský vřes
Napravuje pocity osamělosti a projevy volání o pozornost. Nereagují na příkazy, neustále vyžadují pozornost, jinak ničí věci, dělají hluk
. Vřes umožní vyrovnanost a menší soustředění na sebe.

15
15 - Holly -
Cesmína ostrolistá
odstraňuje podezřívavost, zákeřnost a možné pocity pomstychtivosti.
 Zbytečná nespokojenost, žárlivost, zlomyslnost, pocit ztráty bezpečí, vzdor, agrese bez zjevné příčiny. Pomáhá také při náhlých prudkých zdravotních potížích.

16
16 - Honeysuckle -
Zimolez kozí list
odstraňuje stesk po domově
a potíže s přizpůsobením se novým podmínkám. Když se stále vrací do starého domova, teskní po zemřelém majiteli. Posílení ve stáří a po vážné nemoci.

17
17 - Hornbeam -
Habr obecný
Léčí slabost, neschopnost něco zvládnout pro únavu fyzickou i psychickou. Když jsou u nemocných zvířat příznaky více ráno a během dne ustupují. Pro zvířata trpící rakovinou.

18
18 - Impatiens -
Netýkavka žlázonosná
Hyperaktivita, netrpělivost. Při učení a práci spěchají, tím dělají chyby.
Netýkavka uklidňuje přílišný temperament a prosazování vůle. Navozuje klid a trpělivost. Je užívána na zažívací potíže nesouvisející se stravou, svalové křeče a bolesti od nich, podráždění kůže, napětí při ošetření.


19
19 - Larch -
Modřín opadavý
váhavost, ztráta sebedůvěry.
Pro zvíře nějakou dobu týrané, nebo které ztratilo své postavení, které je třeba přemlouvat, snadno se vystraší, má slabou imunitu. Modřín obnovuje sebejistotu a odvahu.

20
20 - Mimulus -
Kejklířka skvrnitá
léčí i výraznou nervozitu, fobie  a strach z konkrétních věcí, lidí, zvuků, ohňostroje. Pomáhá zvířatům před závodem, jízdou v autě. Pomáhá léčit srdeční poruchy.

21
21 - Mustard -
Hořčice polní
hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, zvíře propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřené v ulitě smutku.


22
22 - Oak -
Dub letní
navrací ztracenou duševní vyrovnanost a obnovuje nedostatečnou odolnost u obvykle silných a odvážných zvířat. Pro silná zvířata, která pracují i přes vyčerpání, neumí odpočívat, skrývají slabost, potřebují zaměstnání, jinak se chovají obsesivně. Pro zvířata normálně silná a odvážná, která už nejsou schopna bojovat s nemocí nebo životem.

23
23 - Olive -
Oliva
léčí kompletní psychické a fyzické vyčerpání, únavu.
Vyčerpání po činnosti, nemoci, závodech, když se ztratila a dlouho se musela o sebe sama starat, byla někde zavřená nebo se vzbudila po zimě. Možno dávat preventivně před závody proti únavě.

24
24 - Pine -
Borovice lesní
odstraňuje pocit viny a nadměrnou pokoru. Pro navození pozitivního postoje při pocitech viny a zkroušenosti a jejich prožívání s majitelem.


25
25 - Red Chestnut -
Červený kaštan
přehnaná starostlivost a obavy o druhé
(o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26
26 - Rock Rose -
Devaterník penízkovitý
Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy,  pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru
 

27
27 - Rock Water -
Voda z léčivých pramenů
člověk je na sebe příliš tvrdý
, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní  vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28
28 - Scleranthus -
Chmerek roční
nerozhodný,
těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory

29
29 - Star Of Bethlehem -
Snědek okoličnatý
zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti –  trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání


30
30 - Sweet Chestnut -
Jedlý kaštan
nejhlubší zoufalství
, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá "temnou noc duše"


31
31 - Vervain -
Sporýš lékařský
snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32
32 - Vine -
Vinná réva
silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli
 

33
33 - Walnut -
Vlašský ořech
přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti,  podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu, nástup do školy/školky

34
34 - Water Violet -
Žebratka bahenní

Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě,  pláče zřídka. Také druhou stranou mince je, že máme potíž mluvit s kolegy, cizími lidmi. Pomůže nám v komunikaci a seznamování.

35
35 - White Chestnut -
Bílý kaštan
Myšlenky krouží neúnavně hlavou
, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36
36 - Wild Oat -
Sveřep větevnatý
Nejasnost ohledně životní cesty
, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr,nevyčerpal svůj  talent a schopnosti


37
37 - Wild Rose -
Planá šípková růže
Nezúčastněnost, apatie,
rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu


38
38 - Willow -
 Vrba žlutá
zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv
, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých  pomoc


39
39 - Rescue Remedy -
Krizová esence
„Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.

 

Zajímá vás, jak všechny tyto esence pomohly mým klientům?
CHCI SI PROHLÉDNOUT REFERENCE! »Chcete se mě na něco zeptat? Napište mi:* povinné údaje

webové stránky od r3d.czx

x


xx
X

energie dní

VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

 
Těšit se na Vás budu
opět od 3.1.2024
 
***podpis Sandra